Doktor Olmak İçin Gereken Özellikler

Doktor olabilmeniz için sadece tıp fakültesini kazanmanız ve TUS’da başarılı olup uzmanlığınızı almanız beklenir. Doktor olmak için bunun dışında hiçbir şart veya ek özellik aranmaz.

Oysa polis gibi mesleklerde  aday mesleğe alınmadan önce mülakata tabi tutularak bir takım kişisel özelliklerine bakılır.

Doktor olmadan önce unutulmamalıdır ki bu işin temeli insanlarla ilgilenmek onların dertlerine bir derman olabilmek, insanların sağlıklarına kavuşması için yardım etmektir. İnsanları çektikleri acı, ağrı ve sızıdan kurtarmak ve hatta ölümle yaşam arasında kalmış kişilerin hayatlarını kurtarmaktır.

 

İlk iş odanıza gelmiş çare arayan bir insanı eğitimi, yaşı, giyimi kuşamı ne olursa olursa olsun ayırım yapmadan sabırla dinleyebilmektir.

Doktorluk büyük bir sorumluluk ister yanlış bir teşhis insanların hayatlarına mal olabilir.

Üniversite sınavında en çok tercih edilen bölümler yıllardır hep tıp fakülteleri olmuştur. Ülkemizde doktorluk eğitiminden daha zor olan şey tıp fakültesine girebilmektir.

Doktorlar 6 yıllık tıp eğitiminden sonra pratisyen hekim olarak mezun olurlar. Bazı tıp fakültelerinde zorunlu hazırlık eğitimi mevcuttur. Bu eğitimle tıp fakültesinin süresi 7 yıla çıkmaktadır.

Fakülteden mezun olan pratisyen hekimlerin devlete hizmet yükümlülükleri bulunmaktadır.

Mecburi hizmet 5371 sayılı Kanun ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen hükümler uyarınca, 05.07.2005 tarihinden sonra mezun olan, uzmanlığını tamamlayan ya da yan dal uzmanlığını tamamlayan tabiplerin, Sağlık Bakanlığı tarafından atandıkları yere göre değişen 300 ila 600 gün süreyle görev yapması zorunluluğudur.

Tıp fakültesini bitiren tabiplerin diplomaları ilgili fakülte dekanlıkları tarafından 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı’na gönderilir. Sağlık Bakanlığı diplomaların kendisine gelmesinden sonra iki ay içinde tabibin atamasını yapmak zorundadır. Pratisyen hekimler devlet hizmet yükümlülüğünü tamamladıktan sonra ancak diplomalarını alabilmektedirler.

Ayrıca doktorlar Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) denen ve her yıl Nisan ve Eylül aylarında iki kez yapılan bir sınava girdikten sonra uzmanlık dallarından birini seçerek, 3-5 sene arasında bir asistanlık eğitiminden sonra uzman doktor olarak çalışabilirler.

Pratisyen hekimken devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamayan doktorlar uzmanlık eğitimi sonrası da tamamlayabilirler. Uzman doktorlar devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde çalışabilirler.

Doktorların maaşları uzmanlık eğitimi alıp almamasına, uzmanlık dalına, çalışılan şehre ve çalışılan hastaneye göre değişmektedir.

Pratisyen hekimler ortalama 2500-4000 TL arasında maaş almaktadırlar. Uzmanlık eğitimi alan asistan doktorlar ortalama 2000-4500 TL arasında, uzman doktorlar ise ortalama 4500-7000 TL maaş almaktadır.

Özel hastanelerdeki maaşlar da değişmekterdir 15.000 TL maaş alan doktor da vardır 35.000 de. Bu tamamen bilgiye tecrübeye ve hastaneye bağlıdır.

Doktor Olmak İçin Gereken Özellikler
Doktorların dikkatli, özenli, saygılı ve sabırlı kişiler olması da çok önemlidir. Tıpta gelişmeler çok hızlı yaşandığından doktorlar bu gelişmeleri sürekli okuyarak takip etmek zorundadırlar.

Bu yüzden doktor olmak için okumayı seven bir kişi olmak çok önemlidir. Son olarak doktor olmak ve mesleğini yapmak için çok çalışmak, hafta sonlarında ve tatillerde hastanede nöbet tutmak gibi görevlerle hayatından fedakarlıkta bulunmak gerekmektedir.

Doktor olmak için bunların da kabullenilmesi gerekiyor. Ama doktorluk severek yapıldığında mesleki tatmini yüksek bir meslek olduğundan bir çok doktor tarafından zevkle yapılır.