Death Valley (Ölüm Vadisi) “hareket eden taşları”

534e7d70f463d3be4a5695ea

ABD’nin Kaliforniya ile Nevada eyaletlerinin sınırında bulunan Death
Valley (Ölüm Vadisi), “hareket eden taşları” ile yıllardan beri bilim
adamlarının dikkatini çekiyor.

 

 

 

Günlerce gözlemlenen taşların yer değiştirmesi ise tüm araştırmalara rağmen açıklanamıyor.

Bir teze göre, rüzgar, taşların kum üzerinde kaymalarını sağlıyor. Yüzlerce kiloluk taşları hareket ettirecek kadar şiddetli rüzgarlar oluşmasa da, aynı noktadan hareket etmeye başlayan taşların nasıl olup da farklı yönlere yöneldiklerini kimse açıklayamıyor.

Rüzgar teorisine karşı çıkanlar “Rüzgar, aynı noktadan hareket etmeyebaşlayan iki taşı aynı yöne kaydırır. Ama buradadurum farklı” diyor.

Allah’ın bir hikmeti olan bu doğa olayının bilinmezliği devam ediyor.

”Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı; taş gibi, hatta daha katı. Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki, onlardan ırmaklar fışkırır, öyleleri vardır ki yarılır, ondan sular çıkar,
öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır…”(Bakara Suresi, 74.Ayet )

Bilim adamlarının konu ile ilgili olarak -hiçbiri kesinlik kazanmamış olmakla birlikte dört farklı tezi var;

1- Uzunluğu 4 kilometre, genişliği 2 kilometre olan kurumuş tuz  gölünde yüzey silt ve kilden oluşuyor. İklim ise bölgede kurak. Yağmur  yılda sadece 5 cm civarında yağıyor. Yağmur yüzeyi kaygan hale getiriyor ve kayalar bu yüzey üzerinde kayıyor.

2- En favori cevaplardan biri rüzgarla hareket ettikleri. Yörede esen rüzgar güneybatıdan kuzeydoğuya doğru esiyor. Birçok kayan kayanın  yönüde bu doğrultuda. Yağmur yağdığında zemin ıslakken, sert rüzgar  kayaları yavaş yavaş hareket ettiriyor deniyor.

3- Hayvanlar veya insanlar tarafından hareket ettirildikleri.

4- Buz yardımıyla hareket ediyorlar. Bazı yıllarda gölün tabanı ince  bir buz tabakasıyla kaplanıyor. Kuvvetli rüzgar buz tabakasını kayalarla birlikte hareket ettiriyor. Bu sav fazla tutarlı bulunmuyor çünkü  hareket eden buz tabakası yüzeyde bir iz bırakması gerekirken bu izlere  yüzeyde rastlanmıyor.

Kayalar vadinin etrafında, hiçbir insan veya hayvan müdahalesi  olmaksızın kendi başlarına hareket ederek büyük mesafeler kat ediyorlar.

1900’lerin başında insanlar, bu gizemli olayın, bölgede bulunan manyetik bir alanla ilgili olabileceğine inanıyorlardı ve bu teoriye modern bilim karşı çıkıyordu.

Bu garip harekete getirilen en  mantıklı açıklama, kayaların kanyonlar boyunca güçlü rüzgârlar
tarafından sürüklendiğiydi. Fakat bu görüş de henüz kanıtlanmadı.

Ölüm Vadisi’nin hareket eden kayaları, kaydedilemedi ve hiç kimse  tarafından çıplak gözle görülemedi. Bu da işe daha da gizem kattı.  Kayaların bıraktığı garip izler de olaya farklı bir boyut kazandırıyor.

Birçokları burada gerçek üstü güçlerin etkin olduğuna inanıyor.