X Y Z Kuşakları Nedir ?

X Y Z kuşakları nedir ve nelerdir ?  Son zamanların klişe kelimelerinden biride bu kuşak farklılıklarıdır.

Bildiğimiz gibi kuşak çatışması geçmişten günümüze uzanan bir durumdur. Bilim insanları bu kuşak farklılıklarını X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı olarak gruplandırmışlardır.

Peki x y z kuşakları nelerdir?

1) X Kuşağı

1965-1979 yılları arasında doğan kişiler bu gruplandırmaya girmektedir. Daha çok olaylara temkinli yaklaşan, otoriter, iş ruhuna sahip, hayatı çoğunlukla planlayarak yaşayan, kurallara saygı gösteren ve kurallara uyan, sadık, çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak tanımlanıyor. X Kuşağı çoğu buluşa da tanıklık ettiği için iş hayatlarında sürekli bir şeyler üretmek için uğraşıp didinirler. Çoğunlukla ‘Yaşamak için çalışma’ felsefesini benimserler. Teknolojiye ayak uydurmaya çalışsalar da çok fazla başarılı oldukları söylenemez. Klasik ve rutin yaşamayı severler.

 

) Y (Milenyum) Kuşağı

1980-1999 yılları arasında doğan kişiler bu gruplandırmaya girmektedir. Bilim insanlarınca en farklı davranışların gösterildiği, farklı durumlarda kalındığı bir kuşak olarak nitelendirilir. X kuşağı kadar mesleklerini umursamasalar bile eğitimin gelişmiş olmasından dolayı lise mezunları ve üniversite mezunları fazlalaşmıştır. Özgürlüğüne fazla düşkün olan Y kuşağı belirlenen kurallar altında yaşamayı kabul etmeyen, iş saatlerine vb. kısıtlamalara uyum sağlamayan yapıya sahiptirler. Ve bunun yanında aceleci tarzlarından dolayı hemen  işleri hallolsun isterler. Mesela bir işe başladıklarında hemen sabırsız davranıp kademe atlamak istenmesi. Çoğunlukla ‘Yaşamak için çalışmak değil de, rahat bir şekilde eğlenebilmek para harcamak için çalışmak’ felsefesini benimserler. Y nesli kendi kuşağından olmayanlar tarafından; asi, aceleci, uyumsuz, bencil vb. tarzda yorumlara maruz kalabiliyorlar. Bu yorumlar ise; ‘Y neslinin kural nedir bilmeme’ tarzından dolayı oluştuğu savunuluyor.

3) Z Kuşağı

2000 ve sonraki yıllarda doğan kişilerin bulunduğu bir gruptur. Teknolojinin fazla gelişmesinden dolayı teknoloji içinde büyüme olanağı olan kişilerdir. Daha çok tablet, bilgisayar, konsol oyunları, cep telefonları vb. teknolojik aletle zamanlarını geçirirler. Bu yüzden sosyalleşmeden uzak olan bu nesil daha çok internet üzerinden sosyalleşmek durumunda kalmaktadır. Bu durum her ne kadar olumsuz gibi görünse de bazı insanlar tarafından olumlu sonuçlar doğuracağı söylenmektedir. Mesela internetten daha iyi ders çalışıldığı ve çok daha farklı şeyler öğrenildiği için buluşların (icatların) gelişeceği savunulur. Ve aynı anda farklı işleri toparlayabilme yeteneği edindikleri düşünülür. Örneğin, aynı anda hem birisini dinleyip hem de sosyal ağlarda dolaşarak her iki yaptığı şeyi de anladıkları sunulur. Yaptıkları bir işten hemen sıkılırlar ve durumun değişmesini isterler. Uzmanlar tarafından çoğu şeyin önlerine hazır sunulmasından dolayı mutlu edilmeleri oldukça zor olan bir nesil olarak görülür. Kristal nesil olarak da adlandırılır.

Aslında bu kuşakları hepimiz hemen hemen biliyoruz. Sonuç itibariyle büyüklerimiz ve küçüklerimizle bir araya geldiğimiz zaman mutlaka anneanne veya babaannemizden birisi ‘Ahh ahh! Nerede o eski bayramlar!’ veya ‘Bizim zamanımızda bunlar yoktu evladım, biz her şeyi kendimiz yapardık!’ gibi cümleler, baba veya annelerimizden ‘Evladım o telefonu, bilgisayarı bırak artık elinden!’ , ‘Akşam yatmazsınız sabah kalkmazsınız!’ veya ‘ Bak bak tavırlara bak ben senin annenim veya babanım’  şeklinde sözler duyarız. Bu sözler kuşakların ve kuşak çatışmasını en açık şekilde ifade edebilir. Ancak herkes kendi saygısını ve kişiliğini olumlu şekilde yönlendirebilirse ‘Büyük büyüklüğünü, küçükte küçüklüğünü bilirse’ herhangi sorun oluşacağını düşünmemekle birlikte esenlikler dilerim.

Peki siz değerli okuyucularımız hangi kuşaktasınız? X Y Z ?