Timsahların Özellikleri

Bu yazıyı sırf öğretmek yada merak ettiğim için değil bu aralar hergün bu yazıyı başlığı google da aratıp siteme gelenlere yardım etmek için yayınlıyorum.


Timsahlar (Crocodilia), sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren bir takım.

Timsah, sıcak bölgelerdeki akarsularda yaşayan, Timsahgiller takımından iri yapılı, kalın ve kabuksu derili sürüngen türlerinin genel adıdır.

Uzaktan bakıldığında kertenkeleye benzerler. Vücutlarının üzeri, sert kemiksi plakalarla örtülüdür.

Ön ayaklarında beşer, arka ayaklarında dörder parmak bulunur.

Parmak araları tamamen veya kısmen perdelidir.

Uzun, yandan basık kuyrukları suda kürek vazifesi görür. Güçlü dişlerle bezenmiş, çok kuvvetli çeneleri vardır. Yalnız üst çene açılır. Etli dil, alt damağa yapışıktır.

Gözleri, burunları ve kulakları başlarının üst kısmında bulunur. Suda yüzerken rahatça etraflarını görür, işitir ve solunum yaparlar.

Karada vücutlarını zor taşımalarına rağmen, suda çok iyi yüzerler. Gündüzleri dinlenir, çoğunlukla geceavlanırlar.

Gözbebekleri dikey olduğundan gece de iyi görürler. Timsahlar renk körüdür.

 

Timsahın İngilizce Tanıtımı

Timsahı Tanıyalım İngilizce Olarak
İngilizce Hayvan Tanıtımı Timsah
Timsahın Özellikleri İngilizce

 

Alligators are cold-blooded animals. The average length of an alligator is about 13-17 feet. Their average weight is around 350-450 kg.

They have a very powerful jaw and they can easily take hold of a prey weighing more than 900 kg. With the help of 75 strong teeth, they cut the neck of a huge prey in just one crushing bite. These bone-crushing bites help them keep satiated for longer time.

Alligators have a relatively large appetite. Young alligators catch small fish, insects, tadpoles, frogs, crustaceans, worms and snails. Larger fish like gar, turtles, various mammals, birds, deer, snakes and other reptiles comprise the food of adult alligators. They easily swallow smaller animals in a single bite. If they don’t get enough fresh food, they eat dead animals. I am sure you would like to read more on ‘what do alligators eat’.

It is believed that stones which alligators swallow, help them dive deep into the waters. Similarly, the overlapping scales on their armored skin help prevent the effects of harsh salinity of the sea water.

American alligators prefer to live in fresh waters. You can see them in ponds, marshes, bogs, wetlands, rivers, lakes, swamps and brackish lagoons.

In the wild, alligators live up to 50 years but in the zoos, with proper care, they can live up to 75 years.

Alligators are seen busy making nesting mounds in the vegetation, near the freshwater. As they don’t have vocal cords, males sometimes follow weird ways to attract the females. They suck the air into lungs and throw it out forcefully at intervals. Their bellowing or low roars attract the females. They mate during springs.

Interesting facts about American alligator inform us that females can lay 25 to 60 eggs at a time. Mothers cover the eggs with mulch in order to keep them warm.

The surprising fact about alligators is that the babies are males if the eggs are hatched at temperatures between 90 to 93 degree Fahrenheit, while the babies turn out to be females, if the eggs are hatched between 82 to 86 degree Fahrenheit.

Alligator facts tell us that they can lay motionless for hours. If you watch carefully, you will be able to see their eyes and nostrils above the water. They come to know about a prey entering into water with the help of the sensors in their skin. The startling speed with which they catch their prey is just unimaginable.

The powerful tails of alligators help them jump up to 5 feet out of water. This helps them to catch preys on low hanging branches on water. They draw the prey towards water by holding it tightly in their jaws and make it drown.

You must have heard about the ‘death roll’, spinning action of a prey done by an alligator! When they catch a large animal, they eat it by spinning it in a ferocious manner. They do it until the prey gets torn into required bite size chunks.

Being cold-blooded animals, alligators can stay satiated by eating once in a week. If they get a larger prey, they hide the remaining portion once they are full and eat it later.

American alligator is no more an endangered species. But only a few Chinese alligators exist in the wild now.

Alligators are timid animals and they run away when they see human beings. But when irritated, they can kill a human being within the fraction of a second. Destruction of alligator habitat by human beings is responsible for increased attacks of alligators. Hunting alligators was enjoyed by human beings until it was prohibited by law. Alligators would not have attacked us, if their territories were not destroyed. I hope those who love to read facts about alligators also take part in protecting these species.