Bu yazımızda;

2012 kpss tarih konuları
2012 kpss coğrafya konuları
2012 kpss anayasa konuları
2012 kpss genel kültür konuları
2012 kpss genel yetenek konuları
2012 kpss A grubu konu dağılımları  sorularınıza cevap bulabileceksiniz.

Kpss Lisans A _ B , Önlisans KPSS, Ortaöğretim KPSS’de hangi konulardan kaç soru çıkıyor, düzenli olarak tablolarla tüm ayrıntıları ile kpss adayları için derlendi

KPSS Lisan, KPSS Önlisans ve ortaöğretim Konu Dağılımları Nasıl?

Hangi konu ne kadar önemli, hangi konudan ne kadar soru çıkıyor, tüm konuların yüzdelik dilimlerine ve soru sayılarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz..

KPSS LİSANS
GENEL YETENEK

Dağılım Yüzdesi   Dağılım Yüzdesi
TÜRKÇE % 50 MATEMATİK % 50
Sözcük Bilgisi % 5 Sayılarla İşlem Yapma % 10
Dil Bilgisi % 10 Matematiksel İlişkilerden Yararlanma % 10
Anlatım Özellikleri % 5 Problem Çözme % 20
Okuduğunu Anlama % 30 Temel Geometri Bilgileri % 5
    Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama % 5

 

KPSS LİSANS
GENEL KÜLTÜR
SORULARININ DAĞILIMI

 

  Dağılım Yüzdesi   Dağılım Yüzdesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi % 40 Temel Yurttaşlık Bilgisi % 15
III. Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler % 5 Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku % 5
Ulusal Kurtuluş Savaşı % 10 Anayasa % 5
Atatürk İlke ve İnkılapları % 15 İdare % 5
Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika % 10 Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular % 5
Türkiye Coğrafyası % 30 Türk Kültür ve Medeniyetleri % 10
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri % 5 Selçuklular ve Önceki Dönem % 5
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri % 5 Osmanlılar Dönemi % 5
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri % 20    

 

KPSS YABANCI DİL SORULARININ DAĞILIMI

 İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA

 

  Dağılım Yüzdesi   Dağılım Yüzdesi
Sözcük Bilgisi % 10 Okuduğunu Anlama % 50
Dil Bilgisi % 20 Çeviri % 20

 

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARININ DAĞILIMI

 

  Dağılım Yüzdesi   Dağılım Yüzdesi
Eğitim Psikolojisi % 50 Program Geliştirme ve Öğretim % 35
Gelişim Psikolojisi % 10 Program Geliştirme % 10
Öğrenme Psikolojisi % 25 Öğretim Metodları % 25
Ölçme ve Değerlendirme % 15 Rehberlik % 15

 

KPSS HUKUK SORULARININ DAĞILIMI

 

  Dağılım Yüzdesi   Dağılım Yüzdesi
Anayasa Hukuku % 10 Borçlar Hukuku % 15
İdare Hukuku ve İdari Yargı % 15 Ticaret Hukuku % 15
Ceza Hukuku % 15 İcra ve İflas Hukuku % 15
Medeni Hukuk % 15    

 

KPSS İKTİSAT SORULARININ DAĞILIMI

 

  Dağılım Yüzdesi   Dağılım Yüzdesi
İktisadi Doktrinler Tarihi % 5 Uluslararası İktisat % 5
Mikro İktisat % 30 Kalkınma-Büyüme % 5
Makro İktisat % 30 Türkiye Ekonomisi % 5
Para-Banka-Kredi % 20    

 

KPSS İŞLETME SORULARININ DAĞILIMI

 

  Dağılım Yüzdesi   Dağılım Yüzdesi
Temel Kavramlar % 10 Pazarlama Yönetimi % 20
İşletme Yönetimi % 25 Finansal Yönetim % 20
Üretim Yönetimi % 25    

 

KPSS MALİYE SORULARININ DAĞILIMI

 

  Dağılım Yüzdesi   Dağılım Yüzdesi
Maliye Teorisi % 10 Bütçe % 15
Kamu Gelirleri % 15 Vergi Hukuku % 15
Kamu Giderleri % 15 Maliye Politikası % 15
Kamu Borçları % 15    

 

KPSS MUHASEBE SORULARININ DAĞILIMI

 

  Dağılım Yüzdesi   Dağılım Yüzdesi
Genel Muhasebe % 70 Ticari Aritmetik % 10
Mali Tablolar Analizi % 15 İhtisas Muhasebesi % 5

 

KPSS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SORULARININ DAĞILIMI

 

  Dağılım Yüzdesi   Dağılım Yüzdesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku % 45 Çalışma Ekonomisi % 45
İş Hukuku % 20 Yönetim ve Çalışma Psikolojisi % 5
Sosyal Güvenlik Hukuku % 25 Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi % 5

 

KPSS EKONOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI

 

  Dağılım Yüzdesi   Dağılım Yüzdesi
Ekonomik Tahmin ve Tahmin Ediciler % 15 İçsel Bağıntı Sorunu % 15
Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez Testleri % 15 Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları % 10
Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü % 15 Tanımlama Sorunu ve Gecikmesi Dağıtılmış Değişkenler % 10
    Eşanlı Denklem Sistemleri % 15
    Zaman Serisi Modellemesi % 10

 

KPSS İSTATİSTİK SORULARININ DAĞILIMI

 

  Dağılım Yüzdesi   Dağılım Yüzdesi
Olasılık – Matematiksel İstatistik % 15 Deney Tasarımı % 5
Yöneylem Araştırması, Karar ve Oyunlar Kuramı % 10 Örnekleme, Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme % 10
Çok Değişkenli Analizler % 10 Sayısal Çözümleme % 5
Parametrik Olmayan Testler % 5 Doğrusal Cebir % 10
Uygulamalı İstatistik % 15 Regresyon Analizi % 10
Zaman Serileri % 5    

 

KPSS KAMU YÖNETİMİ SORULARININ DAĞILIMI

 

  Dağılım Yüzdesi   Dağılım Yüzdesi
Siyaset Bilimi % 15 Kentleşme ve Çevre Sorunları % 15
Anayasa % 15 Sosyoloji % 5
Hukuk % 10 Türk Siyasal Hayatı, Osmanlı’dan Günümüze Siyasal Olaylar % 10
Yönetim Bilimleri % 15    
Yönetim Hukuku % 15    

 

KPSS ULUSLARARASI İLİŞKİLER SORULARININ DAĞILIMI

 

  Dağılım Yüzdesi   Dağılım Yüzdesi
Uluslararası İlişkiler Teorisi % 35 Siyasi Tarih % 30
Uluslararası Hukuk % 35    

 

KPSS ÖNLİSANS VE LİSE

KPSS LİSE + ÖNLİSANS SINAV KONU DAĞILIMLARI

1-) GENEL YETENEK SINAVI KONU BAŞLIKLARI

KPSS’de Genel Yetenek Sınavı 60 soruluk bir sınavdır.Bu sınavda 30 soruluk Türkçe ve 30 soruluk Matematik testi bulunmaktadır. Matematik testinin içerisinde her yıl 2 veya 3 tane Geometri sorusu da bulunmaktadır.KPSS’de sınava hazırlanan öğrencilerin en çok zorlandığı bölüm Matematik sorularıdır.
GENEL YETENEK 60 SORU

1) TÜRKÇE %50 TÜRKÇE (Toplam 30 soru)

a) Sözcük bilgisi %5
b) Dil bilgisi %10
c) Anlatım özellikleri %5
d) Okuduğunu anlama %30

2) MATEMATİK %50 MATEMATİK (27-28 soru) GEOMETRİ (2-3 soru)

a) Sayılarla işlem yapma %10
b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma %10
c) Problem çözme %20
d) Temel geometri bilgilerinden yararlanma %5
e) Tablo, grafik okuma ve yorumlama %5

 

2-) GENEL KÜLTÜR SINAVI KONU BAŞLIKLARI 
KPSS’de Genel Kültür Sınavı 60 soruluk bir sınavdır.Bu sınavda 37 soruluk Tarih , 23 soruluk Coğrafya ve 15 soruluk Vatandaşlık-Anayasa-Güncel konular testi bulunmaktadır.
KPSS’de sınava hazırlanan öğrencilerin Genel Yetenekte çok zorlandığı bölüm Türk-İslam-Osmanlı Kültür ve Uygarlıkları ile ilgili sorulardır.
GENEL KÜLTÜR 60 SORU

1) TARİH %50 (Toplam 30 soru)
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi %40 Tarih (Toplam 24 soru)

a) III. Selim’den itibaren Türk inkılabını, hazırlayan etkenler %5
b) Ulusal Kurtuluş Savaşı %10
c) Atatürk ilke ve inkılapları %15
d) Atatürk dönemi: İç olaylar ve dış politika %10

 
 Türk Kültür ve Medeniyetleri %10 (Toplam 6 soru)
a) Selçuklular ve önceki dönem %5
b) Osmanlılar dönemi %5

2) TÜRKİYE COĞRAFYASI %30 TÜRKİYE COĞRAFYA (Toplam 23 soru)
a) Türkiye’nin fiziki özellikleri %5
b) Türkiye’nin beşeri özellikleri %5
c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri % 20

3) TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ %15 VATANDAŞLIK (Toplam 15 soru )
a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi ve özel hukuku %5
b) Anayasa %5
c) İdare %5

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik %5
(Toplam 3 soru) Konular %5

 

 

 

ÇOK KARIŞTIRILDI İŞTE ANLAŞILABİLİR BİR ŞEKİLDE

KPSS ÖNLİSANS VE LİSE

KPSS LİSE + ÖNLİSANS SINAV KONU DAĞILIMLARI

KPSS 2012 Önlisans sınavında konu dağılımları BASİTÇE şu şekilde:
Türkçe Konu Dağılımı (30 Soru) :
- Sözcükte anlam
- Cümlede anlam
- Paragraf (Ana Düşünce , Yardımcı Düşünce) , Paragrafta Yapı , Paragrafta Anlatım Biçimleri
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Dil Bilgisi
- Anlatım Bozukluğu
Matematik – Geometri Konu Dağılımı (30 Soru) :
- Temel Bilgiler ve İşlem Yeteneği
- Temel Kavramlar
- Sayı Sistemleri
- Doğal Sayılarda Bölme
- Bölünebilme
- Asal Çarpanlara Ayırma
- OBEB – OKEK
- Rasyonel Sayılar
- Basit Eşitsizlik ve Sıralama
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme
- Oran – Orantı
- Denklem Çözme
- Problemler (Sayı, işçi havuz, hareket, yüzde, karışım, grafik vb.)
- Kümeler
- İşlem
- Modüler Aritmetik
- Permütasyon – Kombinasyon
- Olasılık
- Üçgende Açı , Alan vb.
- Çokgenler, Paralel Kenar, Dikdörtgen, Kare, Yamuk-Deltoid, Çember-Daire , Analitik Geometri, Katı Cisimler
Vatandaşlık (Anayasa) Konu Dağılımı (12 Soru) :
- Temel Hukuk Bilgileri
- Devlet ve Devlet Biçimleri
- Türk Anayasa Tarihi
- 1982 Anayasası
- Temel Hak ve Ödevler
- Yasama
- Yürütme
- Yargı
- İdari Hukuku
- Türkiye’nin İdari Yapısı
- Sosyal Kurumlar ve Bankacılık
- Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
- Türk-İslam Düşünürleri
Coğrafya Konu Dağılımı (18 Soru) :
- Dünyanın Şekli, Hareketleri ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
- Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri
- Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
- Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
- Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
- Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
- Grafik ve Tablo Yorumlama
Tarih konu içeriği (30 Soru) :
- İlk Türk Devletleri ve Kültür – Medeniyet
- İlk Türk – İslan Devletleri ve Kültür ve Medeniyet
- Anadolu Türk Tarihi ve Kültür ve Medeniyet
- Osmanlı Tarihi ve Kültür ve Medeniyet
- III. Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etmenler
- Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı
- Ulusal Kurtuluş Savaşı
- Atatürk İnkılapları
- Atatürk’ün Hayatı, Düşünce Sistemi ve İlkeleri
- Atatürk Dönemi Dış Politika ve İç Olaylar
- II. Dünya Savaşı

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...